Přihlášky do soutěží družstev 2017

Blíží se konec dubna a to je termín, do kterého je nutno přihlásit a zaplatit družstva do soutěží družstven dospělých a mládeže. Přihlášky zasílejte na adresu olga.masova@cgf.cz.Více v sekci Soutěže ČGF
 
Dokumety ke stažení v pdf:   přihláška do soutěží      a     pokyny ke startu 2017
 
Autor: R.Běláč

Členská schůze STK ČGF západ A

Dne 27.1.2014 se v 16:30 v restauraci hřiště Alfrédov uskuteční členská schůze STK Západ A. Dle tradičního zhodnocení sezóny a seznámení s novinkami pro r.2015, bude také na programu volba zástupců do komise na další období 2015-2018. Pozvánka a další podklady byly rozeslány na oficiální adresy klubů.

Pozvánka zde

Školení rozhodčích III.třídy

Vlednu 2013 proběhnou v regionu Západ A dvě školení rozhodčích III. třídy, která povede Boleslav Bobčík

21.-22.1.2013     České Budějovice              

23.-24.3.2013  Sokolov

přihlášky  na adrese: bbobcik@gmail.com              725 018 730     

Cena je 1000,- Kč, v případě, že rozhodčího nominuje klub, je cena 500,-Kč. Platba hotově na místě.
 
Autor: Běláč

Změny v soutěžním řádu na r.2012

1. Hráč může reprezentovat jen klub, v němž má platnou registraci a členství nejpozději k 30.dubnu daného kalendářního roku, nebo v tomto klubu získal své vůbec první členství včetně případného členství v zahraničních klubech.

2. V jedné sezóně může hráč v rámci každé sdružené skupiny soutěří ČGF startovat jen za jeden klub. Sdružené skupiny jsou:

  • Extraliga, I.liga, II.liga, III.liga, IV.liga družstev mužů a žen
  • M ČR smíšených družstev žáků do 14 let a smíšených družstev mládeže do 16 let, M ČR chlapců a dívek do 18 let
  • soutěže družstev  seniorů a seniorek

Upřesnění pro soutěže mládeže: v jedné sezóně hráč může startovat pouze za jeden klub, ale ne nutně jen za jedno družstvo. V regionální kvalifikaci nebo         ve finálové části M ČR družstev žáků, chlapců a dívek však může hráč startovat už jen za jedno družstvo jednoho klubu.

3. Funkci kapitána družstva ve všech soutěžích může vykonávat profesionál. Kapitán nesmí vykonávat funkci nosiče (caddie)

4. V případě nenastoupení přijatého družstva v soutěžích družstev mládeže je klub povinen uhradit pořádkovou pokutu ve výši 2 000,-Kč

Autor: Běláč

Školení rozhodčích III.třídy v Budějovicích

Vážení golfoví přátelé,

o tomto víkendu (21-22.1.2012) proběhne v Českých Budějovicích školení 
rozhodčích golfu v našem regionu. Níže v této zprávě najdete podrobné informace 
pro účastníky. Zástupce golfových klubů, kteří již přihlásili své členy do 
tohoto školení (nebo takovou možnost ještě plánují) prosím, aby tuto zprávu 
příslušným členům zprostředkovali.

1. MÍSTO A ČAS
Školení se koná v prostorách Hotelu A3, Nádražní 159/21, České Budějovice (mapa 
viz https://mapy.cz/s/2RRp). Po oba dva dny, jak v sobotu 21.1., tak i v neděli 
22.1., budeme začínat v 9:00, ukončení bude pravděpodobně kolem 17. hodiny, 
avšak tento čas není pevný -- bude záležet na zájmu a výdrži účastníků.

2. PLATBA KURSOVNÉHO
Zápis do kursu proběhne v sobotu od 8:30. Účastníky žádám, aby měli připravenou 
hotovost v potřebné výši, neboť s rozměňováním bývají problémy. Prakticky 
všichni účastníci jsou doposud přihlášeni svými kluby, tudíž se jich týká 
částka 500 Kč. V ceně kursovného jsou mj. zahrnuta nová Pravidla a základní 
občerstvení po oba dny (další občerstvení si mohou účastníci koupit v přilehlé 
kavárně). Obědy, které budou zajištěny v místě školení, si účastníci hradí 
sami.

3. OBSAH KURSU
Cílem kursu je hlavně proškolení stávajících rozhodčích, proto se předpokládají 
(a testem budou prověřeny) netriviální znalosti Pravidel golfu. Předběžná 
osnova školení je následující:

   - Informace o změnách Pravidel v edici 2012-2015
   - Stručné osvěžení znalostí Pravidel
   - Vzorové situace řešené účastníky
   - Zkouška

Upozorňuji, že obsahem školení není výuka pravidel. Proto účastníkům 
doporučuji, aby si v rámci přípravy osvěžili alespoň definice a Pravidlo 20. 
Užitečné bude také připomenout si strukturu Pravidel a způsob hledání v nich -- 
při samotné zkoušce bude možné používat Pravidla, tzn. není nutné se učit 
zpaměti.

Přeji vám úspěšný vstup do golfové sezóny 2012.

S přátelským pozdravem,

Autor: Boleslav Bobčík

Školení rozhodčích na období 2012-2015

V souvislosti s novou edicí Pravidel golfu, která začne platit od 1. ledna 2012, zanikají licence všem 869 českým rozhodčím. Všichni rozhodčí tedy musí projít novým školením pravidel a připravili jsme pro ně několik školení v našem regionu. Pro další nové zájemce o práci rozhodčího či pro rozhodčí, kteří si svou třídu z nejrůznějších důvodů nestihnou v zimě obnovit, budou kurzy nárazově pořádány i během příští letní sezóny.

Kurzy pro rozhodčí III. třídy a nové zájemce v zimě 2011- 2012   

Pokud není stanoveno jinak, začátky kurzů v první školicí den jsou v 8,30 hod.

Region Západ A      
21.-22.1. České Budějovice Boleslav Bobčík bbobcik@gmail.com             725 018 730      
4.-5.2. Plzeň - Dýšina Václav Janoušek janousek@cgf.cz             603 890 989      
25.-26.2. Plzeň - Dýšina Václav Janoušek janousek@cgf.cz             603 890 989      
25.-26.2. Sokolov Dalibor Procházka dalibor.procházka@cgf.cz             603 890 901     

Kurzy pro rozhodčí vyšších tříd v zimě 2011- 2012

 18.-19.2.Erpet PrahaDalibor Procházkadalibor.prochazka@cgf.cz            603 890 901      

 17.-18.3.Erpet PrahaDalibor Procházkadalibor.prochazka@cgf.cz            603 890 901      

Licenci rozhodčího ČGF může získat jen člen klubu starší 18 let. Kluby mohou své členy přihlásit na jakýkoliv termín a do jakéhokoli regionu, kde to je pro ně nejvýhodnější. Své uchazeče přihlašují mailem na adresy, které jsou u kurzů uvedeny. Poplatek 500 Kč platí účastníci, které řádně přihlásí klub. Buď tak učiní předem mailem, nebo vystaví písemnou přihlášku, kterou účastník předá lektorovi osobně při zahájení kurzu. Zájemci se mouhou také přihlásit bez doporučení klubu . Účastníci bez potvrzení klubu platí poplatek 1.500 Kč. Poplatky se hradí výhradně v hotovosti. Během kurzu jsou účastníkům poskytnuty nealko nápoje a káva, ostatní občerstvení si hradí sami.

Autor: Běláč