• Ukončení organizace oblastních soustředění

Od r.2016 změnila a zkvalitnila ČGF tréninkový systém. Byla založena Regionální centra mládeže, která převzala činnost komise Západ A. Mezi tyto činnosti patří i organizace soustředění pro nejlepší hráče regionu.

Autor: R.Běláč

 • Změna v tréninkovém systém ČGF pro r.2016

V tréninkovém systému ČGF dochází od letošního roku k výrazným změnám. Byl vytvořen několika stupňový systém: Czech golf team 4-6 hráčů, Reprezentace ČR 6-8 hráčů, Reperezentace ČR do 18 let 8-10 hráčů a Regionální treninková centra. Počet tréninkových center byl rozšířen z loňských dvo na čtyři. Každá oblast má tedy jedno tréninkové centrum.
Během ledna a února zasílali zájemci o zařazení do RTC Západ A své přihlášky a motivační dopisy. Čtyřčlená komise složená z trenérů PGA a členů ČGF  pak následně vybrala 16 dětí do dvou věkově rozdělených skupin. 
                                Seznam vybraných dětí naleznete zde 
Autir: R.Běláč
 • Termíny jednotlivých soustředění 2015

V letošním roce proběhne 5 soustředění. Soustředění jsou dvoudenní, strava je pro hráče zajištěna. Večer mohou hráči odjet domů nebo mohou děti přespat v hotelu Na Dýšiné. Ubytování si hráči platí a pro ně připravena výhodnější cena. Dohled je zajištěn.
 
Termíny a místa naleznete ZDE
 • Soustředění Západ A 2014

V roce 2014 nebu de ČGF pořádat žádná soustředění.

 
 
 • II.soustředění Západ A 2013 ve dnech 22.-23.5.

Za necelých 14 dní proběhne druhé letošní soutředění pro vybranou skupinu dětí z oblasti. Soustředění proběhne na hřišti Františkovy lázně - Hazlov a bude zaměřeno hlavně na trénink krátké hry. Sraz účastníků bude tradičně v sobotu v 9.15 u recepce resortu.

Pozvánky na soustřědění budou každému účastníkovi prozeslány v nejbližších dnech.

Program soustředění ZDE

Autor: R.Běláč

 • I.soustředění Západ A 2013 ve dnech 18.-19.5.

O víkendu 18.-19.5.2013 proběhne první soustředění vybraných dětí Západ A na hřišti Darovanský dvůr. Sraz všech účastníků je  mezi 9.00 - 9.15 na recepci hotelu.

V sobotu bude hlavním programem patování a hra na hřišti. V neděli se všichni účastníci zúčastní turnaje DT Západ A

TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ: 18.-19.5  Darovanský Dvůr,  22.-23.6. Františkovy Lázně - Hazlov,  3.-4.8.,  28.-29.9. místo těchto soustředění bude upřesněno.

 • Výsledky nominačního soustředění 2013

V sobotu 20.4.2013 proběhlo nominační soustředění, na kterém byly děti nominované kluby testovány a vybírány do reprezentační skupiny regionu Západ A  pro r.2013.  Kritéria pro výběr byla:  

1.herní výkonnost na základě testů (krátká hra, dlouhá hra a patování)  2.výsledky hry na 9 jamek    3. součastný HCP v závislosti na věku  4. účast na dětských turnajích v předchozích letech   5.osobnostní přepoklady.

Reprezentační skupina: BERAN, HANDRYCHOVÁ, HRUBÝ, JANDA. KOUT, KOŽELUHOVÁ, KUBÍKOVÁ, KUDLIČKOVÁ, OTÝPKA, RIEDL, SCHREHARDT, ŠESTÁK, ŤUPA, VESELÝ A., VÍTŮ

Náhradníci: HRÁDKOVÁ, KOBZA, SOUKUP, STEINEROVÁ, VESELÝ V.

Děti z reprezentační skupiny budou zvány na všechny soustředění. Děti ve skupině náhradníci budou zvány na soutředění v případě, že se uvolní místo. Ostatní nejmenované děti nebyly pro tento rok vybrány.

TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ: 18.-19.5  Darovanský Dvůr,  22.-23.6. ,  3.-4.8.,  28.-29.9. místo těchto soustředění bude upřesněno.

Autor: R.Běláč

 • Přihlašte se na výběrové soustředění dětí 10-14 let

Pro rok 2013  je opět připraveno několik dvoudenních soustředění pro děti z oblasti Západ A.O víkendu 20.-21.4.2013 proběhne výběrové soutředění pro děti ve věku 10-14 let. Pro Plzeňský a Karlovarský kraj je soustředění 20.4. v Alfrédově a pro Jižní čechy 201.4. v Písku.

Děti se přihlašují samostatně. Veškeré informace naleznete  zde

Autor: R.Běláč

 • Regionální soustředění  25.-26.8.201

Čtvrté soustředění  ČGF Západ A se uskuteční  ve dnech 25.-26.8. na hřišti v Mariánských Lázních. Sraz účastníků  je v 9.30 před recepcí. Ubytování je v Mar.Lázních, takže je vhodnější na soustředění přijet již v golfovém oblečení. Předpokládaný konec soustředění je v neděli mezi 16-17 hodinou.

Nominace: D.BLAHUTKA, V.HANDRYCHOVÁ, O.HEJZEK, K.HORNOVÁ, J.KOUT, T.KOŽELUHOVÁ, B.KUBÍKOVÁ, N.MAŠKOVÁ, K.OTÝPKA, B.SYCHRAVOVÁ, A.KUDLIČKOVÁ, J.HNÁT, D.ŠESTÁK, M.VOSTŘÁKOVÁ, G.R.VÍTŮ.

ZDE : PROGRAM SOUSTŘEDĚNÍ 25-26.8. doc.pdf (72,1 kB)

Autor: R.Běláč

 • Program soustředění Západ A  16.-17.7.2012

Ve dnech 16.-17.7 proběhne letošní třetí soustředění vybraných dětí regionu Západ A. Program soustředění naleznete zde:

Program regionálního soustředění červenec doc.pdf (332,9 kB)

Autor. R.Běláč

 • Program soustředění Západ A 19.-20.5.2012


Program soustředění naleznete zde: Program soustředění RZA.pdf (67,8 kB)

Všichni účastníci si vezmou sportovní oblečení na rozcvičku. Přijeďte prosím tak, aby jste se stihli ubytovat a připravit a mohl být v 9.30 zahájem program soustředění.

 • I. soustředění ČGF Západ A ve dnech 19.-20.5.2012

Na toto soustředění mají automaticky zajištěnu účast  hráči reprezezentační skupiny Západ A (Kout J., Smetana F.,Koželuhová T., Hornová K.,Kubíková B.,Vítů G.R.,Mašková N.,Otýpka K.,Blahutka D.,Skopový J.,Handrychová V.,Sychravová B.).

Dále jsou zvány tyto děti: O.Hejzek, M.Skopový, Chorvatová K., Saksonová J., Brožová M., Kudličková A., Hnát J., Šesták D., Jelinská N. Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 11.5. na mail  radek.belac@gcal.cz.

Sraz všech nominovaných v Alfrédově v sobotu v 9.30 hod., ukončení v neděli cca v 17 hod. (bude upřesněno v so při příjezdu)

 

 • Soustředění Západ A

Ve dnech 28.-29.4.2012 proběhlo výběrové soustředění pořádaných regionální STK ČGF Západ A. Na tomto soustředění byly děti testům golfových dovedností a odehrály kontrolní turnaj. Na základě dosažených výsledků byla provedena nominace dětí na soustředění  v sezóně 2012 a vybrané děti byly zařazeny do dvou skupin. Reprezentační skupina  a výběrová skupina. Děti zařazené do reprezentační skupiny se automaticky zúčastní všech soustředění. Děti ve výběrové skupině budou zvány na některá soustředění na základě herních výsledků v sezóně.

Reprezentační skupina:

Kout J., Smetana F.,Koželuhová T., Hornová K.,Kubíková B.,Vítů G.R.,Mašková N.,Otýpka K.,Blahutka D.,Skopový J.,Handrychová V.,Sychravová B.

V případě neúčasti je nutné se nejméně 14 dní předem omluvit.

Výběrová skupina:

Hejzek O.,Beran D.,Radová A.,Skopový M.Vostřáková M.,Jelinská N.,Brožová M.,Chorvatová K.,Saksonová J.,Plachá N.

Budou zvány mailem 14 dní před termínem soutředění.

Termíny soustředění jsou:

1. 19.-20.5.         2.  16.-17.7.      3.  25.-26.8.      4.  28.-29.9.     5.   20.-21.10 ( tento termín bude ještě potvrzen)

Místo soustřědění bude zde  vždy 14 dní předem uveřejněno . První proběhne v Alfrédově.

 

Autor: Běláč