Odměny TCM za rok 2020

Byla vyhodnocena sezóna 2020 z pohledu tréninkových center mládeže. Výše odměny je navázána na splnění mnoha formálních i výkonnostních kritérií - počet družstev a jejich umístění v soutěžích družstev mládeže, počet hráčů umístěných na žebříčcích mládeže apod. Podrobnosti naleznete zde: Odměny TCM 2020.
 
Autor: R.Běláč

Odměny TCM za rok 2018

Byla uzavřena a vyhodnocena sezóna 2018 z pohledu tréninkových center mládeže. Na základě umístění mládežnických družstev i jednotlivců obdrží TCM odměny  dle pevně stanovených pravidel. Podrobnosti naleznete zde: Odměny TCM 2018
 
Autor: R.Běláč

Počet dětí v TCM

V roce 2018 byl počet dětí, které trénují v TCM:
 
TCM GC Karlovy Vary                 45 dětí
TCM Royal GC Mariánské Lázně   64 dětí
TCM Greensgate                      115 dětí
 
Jinak v naší oblasti s dětmi pracují v dalších deseti klubech, kde děti většinou trénují 1-2x týdně. V zimních trénincích pokračují v šesti klubech. Ostatní trénují většinou v obdoví duben - říjen.
 
Autor: R.Běláč

Od  roku 2015 pracují v naší oblasti TCM

Jejich seznam naleznete v sekci Seznam TCM.

Odebrání statusu TCM klubu Sokolov

Vzhledem k neplnění podmínek pro TCM v sezóně 2014-2015,byl na konci roku 2015 odberán status TCM klubu  Sokolov. V případě plnění podmínek v následujících dvou letech, může klub o status TCM opět požádat.

Autor: R.Běláč

Odebrání statusu TCM

Vzhledem k opakovanému nesplnění podmínek, které musí TCM plnit, byl na konci roku 2013 odberán status TCM v regionu Západ A  klubům Alfrédova a Hluboké nad Vltavou. V současné době tedy v našem regionu působí TCM na hřištích: K.Vary, M.Lázně, Plzeň Dýšina a Sokolov.

Odměny TCM za rok 2012

V roce 2012 splnilo podmínky pro vyplacení finanční odměny 20 TCM z 36. V našem regionu na tuto doměnu dosáhla čtyři TCM:

Golf Club Karlovy Vary - 158 tisíc, Royal Golf Club Mar.Lázně - 99 tisíc, Golf Club Plzeň - 58 tisíc a Golf Club Sokolov 19 tisíc.

Autor: Běláč

Pozastavení činnosti TCM Týn n.Vltavou

V roce 2012 bude v naší oblasti působit o jedno tréninkové centrum méně, neboť TCM  při klubu Týn nad Vltavou požádalo o dočastné pozastavení používání titulu TCM z důvodu nenaplnění podmínek pro užívání tohoto názvu.

Autor: Běláč

 

Vyplácení peněz pro TCM 2011

V měsíci listopadu budou vyplaceny paušální a výkonnostní odměny pro TCM. Prosím, aby níže uvedené kluby zaslaly čísla účtu, na který mají být finační prostředky zaslány na adresu radek.belac@seznam.cz

TCM, které splnily podmínky pro přidělení poušální odměny:

Dýšina, Karlovy Vary, Mar.Lázně, Hluboká, Sokolov

TCM,které splnily podmínky pro přidělení výkonnostní odměny:

Karlovy Vary

Autor: Běláč