Propozice Poháru klubů 2024

Klikněte pro PROPOZICE

1. Základní ustanovení

Jedná se o soutěž klubové mládeže ve věku 7-18let. Do průběžné soutěže jsou započítávány výsledky hráčů, kteří mají v den turnaje domovské členství v klubu z regionu Západ A. Hostování není povoleno.

Za koordinaci zodpovídá regionální STK ČGF, která zároveň zajišťuje také informační servis DT na webových stránkách www.cgfzapada.cz a facebooku DTZapadA

2. Průběžné bodování soutěže

Do výsledku klubu se při každém turnaji DT tour počítají 3 nejlepší výsledky hráčů klubu a to tak, že se sečtou 3 nejlepší výsledky brutto bodů. V případě, že družstvo má v dílčí soutěži pouze 2 hráče, sečtou se do soutěže brutto výsledky těchto dvou hráčů. V případě, že se dílčí soutěže zúčastní za klub pouze 1 hráč, nemá klub výsledek do soutěže družstev. U dvoudenních turnajů se v rámci Poháru klubů vyhodnocuje každé kolo samostatně.

Do soutěže Poháru klubů se započítávají výsledky hráčů z kategorií A, B, C, D, E celou sezonu bez ohledu na to, v které kategorii hráč sezónu započal.

3. Vítězstí v Poháru

Během sezony 2024 se pro pohár klubů tvoří žebříček klubů. Vítězství družstva je dáno ziskem nejvyššího počtu bodů 10 nejlepších výsledků. Výsledek = součet 3 nejlepších brutto bodů u jednotlivého turnaje. Vítězem Poháru klubů se může stát pouze klub z regionu A, který zároveň obsadí soutěž družstev při finálovém turnaji alespoň dvěma hráči.

Vyhlašuje se pouze první místo. V případě rovnosti rozhoduje lepší škrtaný výsledek družstva, případně další škrtané výsledky. V případě nemožnosti rozhodnout podle tohoto kritéria rozhoduje los.

Průběžné výsledky naleznete jako přílohu u jednotlivých turnajů DT na serveru ČGF  a  na webových stránkách  www.cgfzapada.cz v sekci POHÁR klubů .