Školení rozhodčích III. třídy V Českých Budějovicích

03.02.2012 22:13

Ve dnech 28.-29.2.2012 proběhlo první školení rozhodčích III.třídy v našem regionu a to  v prostorách A3 Hotelu v Č. Budějovicích, Účastníků bylo 20, většina z nich byla zkušenými pravidlovými veterány.


Úvodní náplní bylo seznámení účastníků se změnami, kterými se nově platná edice Pravidel golfu liší od minulé. Hlavní náplní, která zabrala významnou část prvního dne školení, však byly praktické pravidlové situace. Účastníci se tyto situace snažili samostatně řešit a dozvídali se přitom o důležitých nuancích, které do rozhodování vnáší Decisions on the Rules of Golf. Probrala se obvyklá témata, která jsou často samozřejmá, ale která mohou být někdy značně komplikovaná i pro zkušené rozhodčí (např. opakované spouštění míče, hledání nejbližšího místa úlevy od půdy v opravě nebo hraní provizorního míče).
Druhý den pak následovala zkouška ověřující teoretické znalosti a schopnost používat Pravidla golfu. Po obědě účastníci podrobně rozebírali obtížnější otázky z testu a došlo také na diskusi o pravidlových pověrách, neobvyklých herních situacích a o praktické aplikaci Pravidel na konkrétních hřištích. Poté bylo školení oficiálně ukončeno a absolventi se vydali vstřebat poznatky do svých domovů.

Ve zkoušce většina účastníků uspěla, přestože se náročnost testů oproti předchozím sezónám poněkud zvýšila. Maximálního možného počtu 325 bodů sice nedosáhl nikdo, ale "cut" stanovený na 200 bodů překonali prakticky všichni s bezpečnou rezervou; průměrné skóre se pohybovalo kolem 250 bodů a nejlepší výsledky dosahovaly na "kulatých" 300 bodů. Méně úspěšní účastníci budou mít možnost opakování zkoušky na speciálním semináři, který STK ČGF vypíše poté, co proběhnou řádné termíny kursů v celé ČR.

Autor: B.Bobčík

Zpět