Školení rozhodčích na období 2012 - 2016

01.02.2012 21:31

V souvislosti s novou edicí pravidel golfu, která začne platit od 1. ledna 2012, zanikají licence všem 869 českým rozhodčím. Všichni rozhodčí tedy musí projít novým školením pravidel a připravili jsme pro ně několik školení v našem regionu. Pro další nové zájemce o práci rozhodčího či pro rozhodčí, kteří si svou třídu z nejrůznějších důvodů nestihnou v zimě obnovit, budou kurzy nárazově pořádány i během příští letní sezóny.

Kurzy pro rozhodčí III. třídy a nové zájemce v zimě 2011- 2012   

Pokud není stanoveno jinak, jsou začátky kurzů v první školicí den  v 8,30 hod.

Region Západ A      
21.-22.1. České Budějovice Boleslav Bobčík bbobcik@gmail.com             725 018 730      
4.-5.2. Plzeň - Dýšina Václav Janoušek janousek@cgf.cz             603 890 989      
25.-26.2. Plzeň - Dýšina Václav Janoušek janousek@cgf.cz             603 890 989      
25.-26.3. Sokolov Dalibor Procházka dalibor.procházka@cgf.cz             603 890 901     

Kurzy pro rozhodčí vyšších tříd v zimě 2011- 2012

 18.-19.2.Erpet Praha ,Dalibor Procházkadalibor.prochazka@cgf.cz            603 890 901      

 17.-18.3.Erpet Praha, Dalibor Procházkadalibor.prochazka@cgf.cz            603 890 901      

 

Licenci rozhodčího ČGF může získat jen člen klubu starší 18 let. Kluby mohou své členy přihlásit na jakýkoliv termín a do jakéhokoli regionu, kde to je pro ně nejvýhodnější. Své uchazeče přihlašují mailem na adresy, které jsou u kurzů uvedeny. Poplatek 500 Kč platí účastníci, které řádně přihlásí klub. Buď tak učiní předem mailem, nebo vystaví písemnou přihlášku, kterou účastník předá lektorovi osobně při zahájení kurzu. Zájemci se mouhou také přihlásit bez doporučení klubu . Účastníci bez potvrzení klubu platí poplatek 1.500 Kč. Poplatky se hradí výhradně v hotovosti. Během kurzu jsou účastníkům poskytnuty nealko nápoje a káva, ostatní občerstvení si hradí sami.

Autor: Běláč
Zpět